ปรับลง 50 บาท ทองแท่ง 18,800 บาท (ครั้งที่ 3 )

Publish 2016-01-08 12:53:33

วันที่ (8 ม.ค.)  เมื่อเวลา 12.18 น.  ราคาทอง (ปรับครั้งที่ 3 ) ทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,800 บาท ขายออกบาทละ 18,900 บาท ทองรูปพรรณ 18,5215.52 บาท ขายออกบาทละ 19,300 บาท

 

ท้อง ราคาทองปรับลง 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,850 บาท ขายออกบาทละ 18,950 บาท ทองรูปพรรณ 18,571 บาท ขายออกบาทละ 19,350 บาท