ปรับลง 50 บาท ทองแท่ง 18,700 บาท (ครั้งที่ 5)

Publish 2016-01-07 16:29:33

วันที่ (7 ม.ค.)  เมื่อเวลา 15.15 น.  ราคาทอง (ปรับครั้งที่ 5 ) ทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,700 บาท ขายออกบาทละ 18,800 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,434.56 บาท ขายออกบาทละ 19,200 บาท

 

ทั้งนี้ ราคาทองปรับลง 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ 4 ที่่ผ่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,750 บาท ขายออกบาทละ 18,800 บาท  ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,434.56 บาท  ขายออกบาทละ 19,200 บาท