ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง 18,400 บาท (ครั้งที่ 2)

Publish 2016-01-05 17:01:57

วันที่ 5 ม.ค.59 เมื่อเวลา 16.49 น. ราคาทอง (ปรับครั้งที่ 2) ทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,400 บาท ขายออกบาทละ 18,500 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,1301.36 บาท ขายออกบาทละ 18,900 บาท

 

ทั้งนี้  ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,350 บาท ขายออกบาละ 18,450 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,085.88 บาท ขายออกบาทละ 18,850 บาท