ยิ้มไม่ออก!! “ราคายาง” ดิ่งลงเหลือ 4 กก. 100 บ. “แกนนำชาวสวนยาง” เรียกร้อง “รัฐ” ใช้ ม.44 แก้ปัญหา!?

Publish 2016-01-01 17:24:17

       ราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบางพื้นที่เหลือ กก.ละ 25 บาท เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเตรียมถกเรื่องราคายาง เรียกร้องให้รัฐใช้ ม.44 คัดสรร ผู้ว่า กยท.

        วันนี้ (1 ม.ค.59) แหล่งข่าวรายงานว่า ในขณะนี้ราคายางพาราในตลาดรับซื้อยางต่างๆ ของจังหวัดทางภาคใต้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ราคาน้ำยางสดตลาดท้องถิ่น บางพื้นที่ราคากิโลกรัมละ 25 บาท บางพื้นที่กิโลกรัมละ 26 บาท (ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสด) ส่วนเศษยางพาราหรือขี้ยาง จะมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 14 บาทเท่านั้น

         ทางด้าน นายไพรัช เจ้ยชุม ประชาสัมพันธ์สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ และรองประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในวันที่ 12 มกราคม 2559 นี้ ทางสมาคมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือเรื่องยางพารากับเครือข่ายชาวสวนยางพาราทั่วประเทศที่จังหวัดตรัง ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

          1 . ปัญหาเรื่องราคายางพารา

          2. เรื่องการบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ทำให้ส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ชาวสวนยางพาราประสบปัญหาหนักที่สุดในรอบ 20 ปี จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 แก้ไขเรื่องยางพาราทั้งระบบ และการคัดสรรผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย