กรมขนส่งทางบกเตือน มิจฉาชีพแอบอ้างทำ ใบขับขี่ปลอม ระบาดหนัก รีบล้วงขึ้นมาดูด่วนใครทำ ผิดอาญา

กรมขนส่งทางบกเตือน มิจฉาชีพแอบอ้างทำ "ใบขับขี่ปลอม" ระบาดหนัก รีบล้วงขึ้นมาดูด่วนใครทำ ผิดอาญา

Publish 2018-11-28 11:24:59


 

ถือเป็นประเด็นที่ต้องเกาะติดสำหรับผู้ที่ประสงค์หาทางลัดให้ได้มาซึ่งใบขับขี่ เมื่อกรมขนส่งทางบก เตรียมออกมาตรการขั้นเด็ดขาดลงโทษผู้แอบอ้างรับทำ "ใบขับขี่ปลอม" กรมฯ ยัน ใบขับขี่ต้องผ่านการอบรบและการทดสอบด้วยตัวเองเท่านั้น ขอประชาชนทุกคนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 

 

จากกรณีเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชน กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการในการป้องกันมิให้ประชาชนถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ด้วยการจัดผู้ตรวจการเฝ้าระวังตรวจตรากลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหลอกลวงประชาชนภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

 โดยทางกรมฯ จะมีการจัดตั้งผู้ตรวจการทำหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังผู้มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง และในเดือน พ.ย. 2561 นี้ สามารถจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ถึง 4 ราย และได้ส่งตัวผู้กระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กรมฯ ขอยืนยันว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสามารถมอบอำนาจได้ แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

ดังนั้นหากมีผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการแทนว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบซึ่งเป็นใบอนุญาตปลอม ไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ หากนำใบอนุญาตขับรถปลอมมาแสดงเป็นหลักฐานกับทางราชการ ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอม และยังมีความเสี่ยงต่อการที่มิจฉาชีพอาจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือนำไปใช้ในทางมิชอบ กรมฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ทั้งรับจัดทำเอกสารใบขับขี่ หรือขายประกัน พ.ร.บ. ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
"กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรฐานการขอรับใบอนุญาตขับรถแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ขอใหม่) ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้สามารถจองคิวอบรมออนไลน์ได้ที่ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/ และเลือกสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ต้องการเข้ารับการอบรม เลือกหลักสูตรอบรมและวันที่ต้องการอบรม ซึ่งดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไม่จำกัดภูมิลำเนา" 

 


  

สำหรับระเบียบการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี) จะแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ
- วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน ทดสอบข้อเขียนผ่านรับใบอนุญาตขับรถในวันดังกล่าว
- วันที่ 2 ทดสอบขับรถ สำหรับท่านที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี, รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

 

ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตร ต้องชัดเจน)
2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่ง มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด (มีที่อยู่และตราประทับสถานสถานพยาบาลให้ชัดเจน) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี / ขาดเกิน 3 ปี และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี) 
3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)

 


 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์ทำใบอนุญาตขับรถสามารถเลือกอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐและโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจากทางกรมฯ  โดยผู้ผ่านการอบรมนำใบรับรองมาแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถจะได้รับใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเป็นแบบสมาร์ตการ์ด (Smart card) รูปแบบที่มีเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

เป็นนวัตกรรมป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง เคลือบบัตรด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม มีแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) และระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบมีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย