แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประทับ รพ.จุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประทับ รพ.จุฬาฯ

Publish 2018-08-20 01:21:58เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 20สิงหาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า 

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ได้รายงานว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 19สิงหาคม พุทธศักราช 2561 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท(ไข้)ร่วมกับทรงพระกรรสะ(ไอ)มากขึ้น คณะแพทย์ฯจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้ว พบว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้น ทรงรู้พระองค์ดี พระปรอทลดลง ทรงพระกรรสะลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่ออีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
19สิงหาคม พุทธศักราช 2561

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
HASTAG :