น้ำสานเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรอ.ภูเรือ ชาวบ้านชี้ประตูน้ำ 45 ล้านต้นเหตุ (มีคลิป)

Publish 2018-05-25 09:45:09เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  จากการที่มีฝนตกอย่างหนักเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ส่งผลให้แม่น้ำ ลำห้วยหลายสายได้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือน สถานที่ราชการ และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย  วังสะพุง  และภูเรือ  โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  แต่ห้วยน้ำสานที่ไหลผ่านอำเภอภูเรือ ยังคงเอ่อล้นอย่างต่อเนื่อง กินพื้นที่หลายร้อยไร่  ท่วมพื้นที่ปลูกข้าวโพดนา  แปลงปลูกแก้วมังกร  สวนกล้วย และพืชผลการเกษตรอื่นๆ จมอยู่ใต้น้ำเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน  พืชผลทางเกษตรบางส่วนเริ่มเน่าตาย ขณะเดียวกันเกษตรกรที่กำลังเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว นาที่เริ่มไถและคราดไว้ ถูกน้ำท่วม ต้องกลับมาไถใหม่เมื่อน้ำแห้ง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เกษตรกรชาวอำเภอภูเรือที่ได้รับผลกระทบรายหนึ่ง กล่าวว่า  มีที่นาอยู่ริมห้วยน้ำสาน 6 ไร่ ได้เตรียมพื้นที่หว่านกล้าแล้ว และส่วนหนึ่งก็ปลูกข้าวโพดไปแล้ว กำลังออกฝัก  ลงทุนไปแล้วกว่า 20,000 บาท แต่หลังจากที่ฝนตก น้ำสานเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำท่วมหมด ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาลงทุนทำนาอีก  ซึ่งปกติแล้ว ฝนตกแค่นี้ห้วยน้ำสานจะไม่ล้นตลิ่ง แต่ปีนี้น้ำท่วมเร็วมาก  สาเหตุเชื่อว่าอาจเกิดจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำสาน  เพราะดินบริเวณที่ตั้งโครงการสไลด์ลงมาในลำหัวย ทำให้ให้ลำตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวกเหมือนเดิม บางคนไม่สามารถทำนาได้สองปีแล้ว เพราะน้ำท่วมขังตลอดทั้งนี้  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำสาน ตั้งอยู่บ้านสันติสุข หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ เริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อปี 2558  โดยกรมทรัพยากรน้ำ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 45 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค และเสริมการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศ   ซึ่งก่อนก่อสร้าง มีชาวบ้านเคยทักท้วงและไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็น และจุดที่ตั้งโครงการไม่มีความเหมาะสม  แต่กรมทรัพยากรน้ำยังคงเดินหน้าก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปลายปี 2559 และสร้างผลกระทบ ทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงหน้าฝนบ่อยครั้ง.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 
Suggess News