วัดสตูลเดือดร้อนหนัก!! ขาดแคลนน้ำนานร่วม 2 เดือน ไม่มีแม้กระทั่งจะซักจีวรและเข้าห้องน้ำ เจ้าอาวาสตัดใจซื้อรถขนน้ำนอกพื้นที่มาใช้แก้ปัญหา

Publish 2018-03-23 16:03:16 วันที่ 23 มี.ค. 61 ที่วัดปากบารา  หมูที่ 2 ต.ปากน้ำ  อ.ละงู  จ.สตูล พระอภิวุฒิ  ปรกกโม พระลูกวัดยอมรับว่าทางวัดได้ประสบปัญหาน้ำประปาที่ไม่ไหลมานานร่วม 2 เดือนแล้ว  น้ำที่จะใช้ซักจีวร   ห้องน้ำชำระร่างกายของพระในวัดเองก็ไม่มี   ไม่ต้องพูดถึงญาติโยมที่มาวัดก็ไม่มีน้ำใช้    รวมทั้งรดน้ำต้นไม้ในช่วงยามแล้งอย่างนี้    และนี่ยิ่งใกล้งานทางวัดจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อน   งานทอดผ้าป่าทางวัด   ไม่รวมงานพิธีกรรมต่างๆที่ทางวัดต้องทำ  และไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะยาวนานไปอีกแค่ไหน  โดยทางวัดมีพระประจำวัด 5 รูปั

 

  และที่เป็นปัญหาเข้าไปอีกเนื่องจากทางวัดอยู่ปลายสายของน้ำประปาในหมู่บ้าน  ก็ไม่ใช่เฉพาะทางวัดเท่านั้นที่ประสบปัญหาญาติโยมรอบวัดก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกัน  และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้าน  พระครูชลมุข   วิธาน   เจ้าอาวาสวัดปากบาราได้ตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาด 2 พันลิตร  มาได้เพียง 3 วัน  มูลค่าหลายแสนบาทแม้จะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ก็ไม่อาจทนนิ่งดูดายได้ 

 

 เพราะหากไม่มีน้ำญาติโยมอยู่ไม่ได้พระก็อยู่ไม่ได้ จึงเป็นทางออกของวัด  จึงคิดว่ารถบรรทุกน้ำที่จัดซื้อมาจะออกไปซื้อน้ำนอกพื้นที่เข้ามาบรรเทาปัญหาภายในวัด  และงานที่จะมีขึ้นภายในวัด และการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์และญาติโยม   และให้บริการญาติโยมแทนการไปซื้อน้ำข้างนอกใช้   ก็มาจ่ายเพื่อบำรุงรักษารถและอุปกรณ์ของวัดแทนเพื่อแก้บรรเทาปัญหา

 

 

ภาพ/ข่าว เอนก  ขันทสิกรรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสตูลรายงาน 
Suggess News