ทำเพื่อผู้ด้อยโอกาส ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดโครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส ปี 2

Publish 2018-03-12 12:56:07           ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดโครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส ปี 2 เพื่อมุ่งหวังการลดอัตราการเสียชีวิตของเยาวชนจากการจมน้ำ

           “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล กรรมการบริหารสหพันธ์ว่ายแห่งเอเชีย พร้อมด้วย นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ เป็นประธานแถลงข่าว ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส ปีที่ 2  ร่วมด้วย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.ภาวินี ชุ่มใจ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยฟ้าหลวง และว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ภูมิประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย        

           ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังคือการลดอัตราการเสียชีวิตของเยาวชนจากการจมน้ำ โดยการเปิดโอกาสให้เด็กที่ครอบครัวขาดแคลนหรือมีทุนทรัพย์น้อย ให้เข้ามาเรียนรู้การว่ายน้ำเป็น และสามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนั้นมีโครงสร้างพื้นฐาน มีสระว่ายน้ำ รวมถึงผู้ฝึกสอนที่มีความรู้พร้อม จึงจัดโครงการดังล่าวขึ้น โดยในปีนี้ถือเป็นปีต่อยอดให้เยาวชนอีกหลายกลุ่มที่ขาดโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ คาดว่าจะมีเยาวชนไม่น้อยกว่า 500 คนเข้าร่วม นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นศักยภาพของเด็กหลายๆคนที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ แต่ยังขาดโอกาส จึงวางแผนจัดโครงการตั้งสโมสรฝึกนักกีฬาที่มีศักยภาพโดยดูจากเด็ก 2 ปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ              นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ กล่าวว่า ตนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วงเหลือสังคมเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยให้ทุนสนุบสนุนโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ด้วยจำนวนเงิน 150,000 บาท และยินดีให้การสนับสนุนต่อไปทุกปี และอยากให้โครงการดังกล่าวกระจายไปอยู่ทั่วประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องดูผลตอบรับด้วยว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การจัดงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              นายธนาวิชญ์ โถสกุล กรรมการบริหารสหพันธ์ว่ายแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า หลักสูตรที่ใช้ในการสอนจะให้เด็กแต่ละคนเรียน 10 ชม. อาทิตย์ละ 2 วัน เสาร์-อาทิตย์ 5 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นไปที่การลอยตัว เอาตัวรอดได้ รวมไปถึงการเสริมทักษะการว่ายน้ำในระยะสั้น เพราะหากว่าเด็กทุกคนสามารถลอยตัวได้ ก็จะมีโอกาสปลอดภัยจากการจมน้ำอย่างน้อย 80 เปอเซนต์ สำหรับเยาวชนที่เรียนแล้วไม่ผ่านการทดสอบ ยังเปิดโอกาสให้กลับมาเรียนใหม่ เพราะต้องการผลักดันให้เยาวชนทุกคนดูแลตัวเองได้ มีเด็กที่มาเรียนแล้วมีทักษะดีพอเป็นนักกีฬา ซึ่งเราก็ยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องโปรแกรมฝึกซ้อมการเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต อาจจะต้องเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการสอน ได้ส่งไปอบรมระดับ 1 ของสมาคม เราในฐานะที่คว่ำหวอด ยินดีให้คำปรึกษา