ถ้าไม่มี22พ.ค.57จะมีแต่การเผาบ้านเผาเมือง…ควันหลงวงถกสนช.ยืดพรป.สส. อภิปรายโดย พ.ต.ท.พงษ์ชัย # คำพูดนี้จริง-ไม่จริง!?! คนไทยต้องเปิดใจฟัง?!?

ถ้าไม่มี22พ.ค.57จะมีแต่การเผาบ้านเผาเมือง…ควันหลงวงถกสนช.ยืดพรป.สส. อภิปรายโดย พ.ต.ท.พงษ์ชัย # คำพูดนี้จริง-ไม่จริง!?! คนไทยต้องเปิดใจฟัง?!?

Publish 2018-01-26 11:25:15

จากกรณีเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ในวาระที่ 2 และ 3 ภายหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญที่มีนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกสนช.เป็นประธานได้พิจารณาเสร็จแล้ว
       ทั้งนี้รายงานข่าวเปิดเผยว่าระหว่างที่มีการพิจารณาในมาตราที่ 2 การให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายหลังพ้น 90 วันนับจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกมธ.เสนอทั้งการขยายเวลา 90 วัน และ 120 วัน ด้วยเหตุผลเพื่อให้ประชาชนและพรรคมีความเข้าใจและดำเนินการกิจกรรมทันตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดนั้น ปรากฎว่า พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อภิปรายเสนอว่า

 

 

       “ถ้าประเทศไทยไม่มีวันที่ 22 พ.ค. 2557 เราจะไม่มีประเทศไทยแบบทุกวันนี้ จะมีแต่การเผาบ้านเผาเมือง แบ่งแยกประเทศ จับอาวุธสงครามมากมาย แต่การพัฒนาประเทศจะไม่เกิดขึ้น ขอถามว่าที่ผ่านมานักการเมืองทำอะไรเพื่อประเทศและประชาชนบ้าง มีแต่ใช้วาทะกรรมบิดเบือน ชักศึกเข้าบ้าน ซึ่งเรื่องการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้น ขอเสนอให้บังคับใช้กฎหมายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 เดือนหรือ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน