รวมพลังศรัทธา!! ชาวชัยภูมินับหมื่น แห่ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล เพื่อความเป็นสิริมงคล (ชมคลิป)

Publish 2018-01-12 13:10:41เจ้าเมืองคนแรกชัยภูมิ พร้อมเปิดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมรำลึกคุณความดี สักการะขอพร เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอย่างคึกคัก

ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล (แล) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ อัยการจังหวัดชัยภูมิ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติกว่าหนึ่งหมื่นคน ได้พร้อมใจนำพานบายศรีมาร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล (แล) หรือ “เจ้าพ่อพญาแล” เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) ใจกลางเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 04.45 น. เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างบ้านแปลงเมือง และสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเมืองชัยภูมิ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี ไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึกทั้งนี้ ถึงแม้เสียสละชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ชาวชัยภูมิยังระลึกถึงเสมอและยังเชื่อว่าบารมีของเจ้าพ่อพญาแลสามารถปกปักรักษา และดลบันดาลให้ลูกหลานชัยภูมิ รวมถึงผู้คนที่มาสักการะประสบความสำเร็จตามปรารถนา ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงในวันที่ 12 มกราคมของทุกปี และเป็นวันแรกของการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดประจำปี ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม โดยถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

หลังพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้น ได้ประกอบพิธีถวายช้างแก่เจ้าพ่อพญาแล โดยการถวายขอควาญช้าง พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยการแสดงรำบายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล และขบวนแห่ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว และของดีเมืองชัยภูมิ

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการออกร้านหรรษากาชาดรับของรางวัลมากมาย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าโอทอป การออกร้าน นิทรรศการผลงานและนวัตกรรมของส่วนราชการและองค์การต่างๆ ภาคกลางคืนมีมหรสพ ภาพยนตร์ ดนตรี และการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ตลอด 9 วัน 9 คืนอีกด้วยทางด้านนาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะเทิดทูนคุณงามความดี วีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแล และน้อมถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งเป็นความเชื่อและความศรัทธาว่าได้ถวายช้างแล้วจะช่วยเสริมบุญบารมี การค้า การขายเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้างให้ชาวชัยภูมิได้เกิดความภาคภูมิใจ    การจัดพิธีถวายช้าง จะใช้ตะขอควาญช้างเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล   ผู้ที่จะร่วมถวายช้างสามารถถวายได้ตามกำลังศรัทธา และถ้าร่วมถวายตั้งแต่ 2,500.-บาท จะได้รับตะขอควาญช้าง ซึ่งผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ เป็นของที่ระลึก เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจังหวัดจะนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป

ผู้สนใจจะร่วมถวายช้างสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มงานความมั่นคง)      ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 และที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4482-1433 อีกต่อไปด้วย/////

อนุชา มูลเทพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยภูมิ