เจ๊งกว่านี้มีอีกมั๊ย ? 9 เดือน การบินไทยขาดทุนพุ่ง 362% อ่วมอรทัย 3.8 พันล้านบาท

เจ๊งกว่านี้มีอีกมั๊ย ? 9 เดือน การบินไทยขาดทุนพุ่ง 362% อ่วมอรทัย 3.8 พันล้านบาท

Publish 2017-11-13 17:54:19

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ว่า บริษัทขาดทุนสุทธิ 1,824.81 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.84 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1,601.42 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.73 บาท ขณะที่งวด 9 เดือน ขาดทุนสุทธิ 3,878.82 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 1.78 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,476.68 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.68 บาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 5,355.50 ล้านบาท หรือคิดเป็น 362.67%ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,064 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 2,496 ล้านบาท หรือ 54.7% โดยมีรายได้รวม 141,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,360 ล้านบาท หรือ 4.7% เกิดจากรายได้จากกิจการขนส่งเพิ่มขึ้น 6,382 ล้านบาท หรือ 5.1% โดยรายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกิน จำนวน 116,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,980 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 15.8% แม้รายได้ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าปีก่อน 10.1% จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันตามราคาน้ำมันที่ลดลง

ส่วนรายได้จากค่าระวางขนส่ง และไปรษณียภัณฑ์ จำนวน 14,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,402 ล้านบาท หรือ 10.5% สาเหตุหลักจากปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) เพิ่มขึ้น 13.7% จากภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริหารอื่น ๆ ลดลงจากปีก่อน เกิดจากรายได้การบริการภาคพื้นดินที่ต่ำกว่าปีก่อนจากจำนวนเที่ยวบินของสายการลบินลูกค้าต่ำกว่าปีก่อน แต่มีรายได้จากการให้บริการด้านคลังสินค้าเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าปีก่อน


ด้านค่าใช้จ่ายรวม 139,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,856 ล้านบาท หรือ 6.8% สาเหตุหลักจากค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

สำหรับ EBITDA ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 ลดลง 3,784 ล้านบาท หรือ 18.3% โดยมี EBITDA Margin 11.9% ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 15.2%ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์