"นำเครื่องบินขึ้นเดี๋ยวนี้ ฉันจะไปด้วย" เปิดบันทึกเหตุการณ์ครั้งในหลวง ร.9 รับสั่งให้เอา ฮ.พระที่นั่งไปรับทหารเจ็บสาหัสมารักษา(รายละเอียด)

Publish 2017-10-20 13:25:23   ครั้งเหตุการณ์ที่จังหวัดน่าน ประมาณปี 18-19 มีการสู้รบกับผกค. ปรากฏว่ามีทหารตำรวจถูกยิงบาดเจ็บสาหัส แล้วเคลื่อนย้ายออกมารักษาตัวไม่ได้ วิทยุรายงานว่า ฮ.ไม่มี รับสั่งให้เอา ฮ.พระที่นั่งไปรับเลย จะเสด็จไปเองด้วย มีบันทึกเล่าเหตุการณ์ไว้ว่า...


    ขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่งกำลังเสวยพระกระยาหาร เสียงสนามรายงานเหตุการณ์จากแนวหน้า ถึงการปะทะกับผู้ก่อการร้ายมีตำรวจทหารบาดเจ็บ ขอให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับด่วน พระองค์ทรงหยุดเสวยพระกระยาหารทันที รับสั่งกับนักบินว่า..


เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้ถอดปืนออกเพื่อให้บินเข้าไปรับ"นำเครื่องบินขึ้นเดี๋ยวนี้ ฉันจะไปด้วย"
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินฉวัดเฉวียนหาที่ลง เพื่อจะรับผู้บาดเจ็บ สัญญาณพลุข้างล่างแต่ละลูกที่ยิงขึ้นมาเป็นสีแดงทั้งนั้น ซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ นักบินหนักใจเป็นที่สุด เพราะองค์พระประมุขของชาติประทับอยู่ ถ้านำเครื่องลงไปแล้วเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นจะทำอย่างไร 
ระหว่างตัดสินใจพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้น พระสุรเสียงทุ้มๆ นุ่มหูก็รับสั่งมาว่า..


"ลงไปตรงนี้แหละ"
นักบินจึงตัดสินใจนำเครื่องบินพระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้ เมื่อเสด็จฯ ลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้ว ทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว ทรงคุกพระชานุ(เข่า)อยู่ข้างๆผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยมิได้ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อย ทำให้การนำส่งทหารผู้นั้นถึงหน่วยแพทย์ทันเวลาและรอดชีวิต เป็นภาพที่สุดจะตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิ่งนักเคยมีสมุห์ราชองค์รักษ์ทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ว่า "...หากเหตุการณ์บ้านเมืองถึงขั้นวิกฤต..พระองค์จะเสด็จไปประทับที่ประเทศใหน..." อันนี้ด้วยเข้าใจถึงการวางแผนถวายอารักขาอย่างถึงที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงรับสั่งว่า "..จะให้ฉันไปอยู่ที่ใหน..ถ้าถึงเวลานั้นก็แค่ฉันกลายเป็นประชาชนธรรมดา.." "..ฉันขออยู่กับประเทศของฉัน..ประชาชนของฉัน.."

     ซึ่งเป็นภาพที่สุดเกินบรรยายเพราะหัวใจของชาวไทยที่มีหัวใจเดียวกัน ตือ ความรักจงภักดีต่อ พระมหากษตริย์ผู้เป็นเทวดาของปวงชนชาวไทย ทรงมีครบทุกอย่างที่มนุษย์พึงมีหัวใจเข้มแข็งพร้อมที่จะฝ่าอันตรายไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยไม่ถือพระองค์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์แต่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นพ่อของแผ่นดินลูกๆเดือนร้อนอยู่ในอันตรายจึงต้องไปช่วย  พระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนทุกคนไม่ว่าท่านจะเหนื่อยแค่ไหนเพื่อประชาชนท่านทำได้ทุกอย่าง.... นี่แหละพ่อของแผ่นดินที่พวกเราได้เทิดทูลท่านไว้เหนืิอหัวของพวกเรา ท่านทรงเสด็จเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารในแนวหน้าที่เต็มไปด้วยอันตรายโดยมิหวาดหวั่น

ขอบคุณภาพและข้อมูล เพจตามรอยพ่อเรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


Suggess News