ทวงคืน!!! ทส.-ทหาร ตรวจสอบ รีสอร์ทดัง เมืองจันทร์ บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน หาประโยชน์ทางธุรกิจ เย้ยกฎหมาย!!?

ทวงคืน!!! ทส.-ทหาร ตรวจสอบ "รีสอร์ทดัง" เมืองจันทร์ บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน หาประโยชน์ทางธุรกิจ เย้ยกฎหมาย!!?

Publish 2017-07-18 18:22:50

วันที่ 18 ก.ค.60 ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าในจังหวัดจันทบุรี นำโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับศูนย์พิทักป่าได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับ นาย รัชชัย พรพา ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายชีวภาพ ชีวธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคไพร กรมป่าไม้ ร่วมกับบูรณาการสนธิกำลัง ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อัตรากำลังกว่า ร้อยนาย

 ตรวจสอบการบุกกรุกป่าชายเลนของเอกชนในพื้นที่ สองอำเภอ คือ อำเภอท่าใหม่ และอำเภอแหลมสิง ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โดยช่วงเช้ามีการวางแผนการทำงาน ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่า คุ้งกระเบน ตามแผนปฏิบัติการต่อกลุ่มนายทุน ผู้บุกรุกปลูกยางพาราและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ โดยมีทั้งหมดสามจุดในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 


และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า มีการการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเปลนบางจุดมีการถมทะเลออกไป โดย จุดที่ 1 บริเวณ บ้านเรือรีสอร์ท บุกรุกพื้นที่กรมป่าไม้ 8 ไร่ จุดที่ 2 ซีเชล วิลเลส รีสอร์ท บุกรุกพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ 10 ไร่ และ จุดที่ 3 ภูฟ้ารีสอร์ท บุกรุกพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 21 ไร่ ทั้ง 3 จุดมึพื้นที่รวมทั้งหมด 39 ไร่

 

 

หลังจากนี้จะนำพื้นที่ทั้งหมดไปตรวจสอบ ส่งสำนวนบันทึกการจับกุม ให้กับเจ้าพนักงาน หากพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่า ตามความในพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 คือ ห้ามออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขา และในเขตที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ผู้ที่ครอบครองจึงอยู่ในฐานะของผู้ที่บุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม