กรมป่าไม้ เร่งผลิต รุกขกร สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มเครือข่ายดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี!!!

"กรมป่าไม้" เร่งผลิต "รุกขกร" สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มเครือข่ายดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี!!!

Publish 2017-06-16 21:48:35

นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับนโยบายจากรัฐบาล  ที่มีความห่วงใยต่อสภาพต้นไม้ในเมืองและบริเวณสองข้างถนน  จึงได้สั่งการให้สร้างระบบการบริหารจัดการต้นไม้ในเขตเมือง เช่นเดียวกับในหลาย ๆ ประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี  เพราะนอกจากจะทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ยังต้องมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วย  ดังนั้นจึงนำความรู้ด้านรุกขกร หรือ หมอต้นไม้มาใช้ในการจัดการดูแลต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ตามหลักวิชาการ  ซึ่งที่ผ่านมากรมป่าไม้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ภายในเขตเมือง เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวของคนที่อาศัยในเมือง ประกอบกับต้นไม้ในเมืองมีการเจริญเติบโตตลอดเวลา บางต้นแผ่กิ่งก้าน จนส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือน เกิดการแตกหัก ฉีก ผุ ของกิ่งไม้  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้ชีวิตของประชาชน 

 กรมป่าไม้ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “รุกขกร” ขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลต้นไม้ให้สวยงามเข้าใจในรูปลักษณ์และธรรมชาติของต้นไม้ การรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ อย่างถูกวิธี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “รุกขกร” ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมแล้วจำนวน 4 รุ่น ผลิตรุกขกรได้  110 คน ผู้ช่วยรุกขกร 80 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ  เพื่อจะได้มีรุกขกรสำหรับดูแลต้นไม้และให้คำแนะนำรวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้รับการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ช่วยดูแลรักษาต้นไม้ที่สำคัญ อาทิ กรมศิลปากร โดยอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ได้ประสานในการดูแลต้นโพธิ์ที่มีอายุกว่า 100 ปี ในวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งต้นโพธิ์นี้มีรากโอบล้อมเศียรพระพุทธรูปอยู่จึงถือเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอยุธยา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากราบสักการบูชา แต่ต้นโพธิ์ดังกล่าวโดนพายุพัดกิ่งแตกหักและมีแผลฉีกขาดบริเวณลำต้น  ทางกรมป่าไม้จึงได้ส่งรุกขกรลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจรักษาโดยการทำแผลทายาตามรอยฉีกขาดเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลาย และตัดแต่งกิ่งไม้ที่แตกหัก ผุและแห้งตายเท่าที่จำเป็น ตลอดจนการทำศัลยกรรมเพื่อปิดแผลป้องกันน้ำเข้าซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าของลำต้น พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งที่มีการโน้มอียงลงออก เพื่อช่วยลดน้ำหนักและป้องกันการฉีกหักที่อาจเกิดขึ้นอีก แล้วใช้สายพานรัดต้นไม้ที่มีกิ่งที่แยกออกจากกันให้รวมกันเพื่อป้องกันการฉีกหักของกิ่งไม้ อีกทั้งได้กั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 


 


“กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับคณะวนศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายรุกขกรแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นการสร้างหลักสูตรมาตรฐานและอบรมรุกขกรหน้าใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็วนี้  หากประชาชนและหน่วยงานใดต้องการคำแนะนำในเรื่องการดูแลต้นไม้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โทร.  02-561-4292-3 ต่อ 5442” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม