รู้กันทั้งปท.แล้วจ้า!!!คนรู้มีจ่ายสินบนบินไทยช่วงปี48หนุนใช้ ม.44จัดการ?? ย้อนไปดูปี48พบเป็นรบ.ทักษิณ - สุริยะชงครม.ซื้อโบอิ้ง 9.6หมื่นล้าน?

Publish 2017-01-29 09:36:44

       ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "โพล ความกังวลของคนคอการเมืองต่อข่าวรับสินบนของ อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ" จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,256 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 23 - 28 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.4 ติดตามข่าวสารการเมืองเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 28.6 ระบุอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และร้อยละ 8.0 ระบุบางสัปดาห์ไม่ได้ติดตาม และไม่ได้ติดตามเลยตามลำดับ

 

       ทั้งนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.6 ทราบข่าวกรณีบริษัทเอกชนข้ามชาติจ่ายสินบนอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินโบอิ้ง ช่วงปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่ร้อยละ 39.4 ไม่ทราบข่าว โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 มีความกังวัลต่อความกังวลต่อผลกระทบของข่าวรับสินบนต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 15.4 ไม่กังวล นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.2 ระบุควรใช้ มาตรา 44 ขจัดปัญหาทุจริต คอรัปชั่นให้หมดสิ้นในขณะที่ร้อยละ 23.8 ระบุไม่ควรใช้       อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา ได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนด้วยว่า มติครม.วันที่ 23 พ.ย.2547  มีวาระการพิจารณาโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจปี 2548/49 -2552/53 ของบริษัทการบินไทย ของกระทรวงคมนาคม ลงนามโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม. มีการขออนุมัติดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจ ปี 2548/49 -2552/53  จำนวน 14 ลำ ประกอบด้วย เครื่องบินพิสัยไกลขนาดใหญ่มาก แบบ A380 จำนวน 6 ลำ เครื่องบินพิสัยไกลพิเศษ แบบ A340-500 จำนวน 1 ลำ เครื่องบินพิสัยไกลขนาดกลาง แบบ A340-600 จำนวน 1 ลำ และเครื่องบินพิสัยไกลขนาดกลาง แบบ B777-200 ER จำนวน 6 ลำ ในวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 96,355 ล้านบาท โดยจะลงทุนในปี 2547/2548 จำนวน 7,818 ล้านบาท


       โดยการนำเสนอครม.ขออนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจปี 2548/49 -2552/53 จำนวน 14 ลำ ดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากมติ ครม. เดิม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ที่ให้ การบินไทย ดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจ ปี 2545/2546-2549/2550 เพื่อจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม 15 ลำ ประกอบด้วยเครื่องบินใช้แล้ว แบบ B747-400 ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ 7 ลำ เครื่องบิน แบบ A340-500 จำนวน 3 ลำ และเครื่องบินA340-600 จำนวน 5 ลำ แต่การบินไทยไม่สามารถรับมอบเครื่องบินใช้แล้วแบบ B747-400 จำนวน 7 ลำ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตในปี 2546/2547 -2547/2548 จึงได้เลื่อนการรับมอบเครื่องบิน แบบ A340-500/600  และปรับปรุงแผนวิสาหกิจฉบับเดิม (ปี 2545/46-2549/50)เป็นแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ปี 2548/49 -2552/53  ตามที่นำเสนอครม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2547  สำหรับรายงานการสอบสวนของสำนักงานต่อต้านการทุจริต (SFO) ไม่ได้มีการระบุชื่อของนายสุริยะว่าได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินบนหรือไม่ ดังนั้นนายสุริยะ จึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว
HASTAG :