นี่เองที่ผ่านมาปท.ถึงฉิบหาย!!! เปรียบเทียบคนเกือบ70%ยอมรับรบ.ก่อนคอรัปชั่นเพราะตนเองได้ประโยชน์ด้วย แต่ยุคคสช.คนไม่ยอมรับรัฐโกงแม้จะแบ่งให้?

Publish 2017-01-28 13:24:48

       ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อการวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "แนวโน้มทัศนคติยอมรับรัฐบาลคอรัปชั่นถ้าตนเองได้ประโยชน์" จากกรณีศึกษา ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ จำนวน 1,252 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.9 ไม่ยอมรับรัฐบาลคอรัปชั่น แม้จะแบ่งผลประโยชน์ให้ก็ตาม มีเพียง ร้อยละ 35.1 ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลคอรัปชั่นและนำผลประโยชน์มาแบ่งให้       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ กับช่วงก่อน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามา บริหารประเทศ พบว่า ยุคก่อน คสช.เข้ามา  ประชาชนยอมรับ รัฐบาลคอรัปชั่นถ้าตนเองได้ประโยชน์ มากถึงร้อยละ 69.8 และไม่ยอมรับ เพียง ร้อยละ 30.2


       แต่ในยุค ที่มี คสช. และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศ ประชาชน ไม่ยอมรับรัฐบาลคอรัปชั่นที่ตนเองได้ประโยชน์สูงถึง ร้อยละ 64.9 และ ยอมรับ เพียง ร้อยละ 35.1 เท่านั้น นอกจากนี้ จากการจำแนกอาชีพ พบว่า ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ยอมรับ รัฐบาลคอรัปชั่นถ้าตนเองได้ประโยชน์ มากที่สุด ร้อยละ 81.2 รองลงมา แม่บ้าน ร้อยละ 79.4, พ่อค้า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 75.5 และคนว่างงาน ร้อยละ 66.7

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว
HASTAG :