กรมศุลฯจับสินค้าหนีภาษี "ยึดเหล้า-อะไหล่ยนต์นำเข้า-สินค้าเกษตร" มูลค่ากว่า 26 ลบ.

Publish 2016-01-11 20:41:21กรมศุลกากร แถลงข่าวจักกุมตรวจยึดสินค้าหนีภาษี "เหล้า-บุหรี่-อะไหล่ญี่ปุ่นนำเข้า-สินค้าการเกษตร-กระเทียม-เนื้อโคกะบือ" รวมมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท
         

วันนี้ (11ม.ค.)  ที่ อาคารจอดรถยนต์ส่วนของกลาง กรมศุลกากร  เมื่อเวลา 11.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวการจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร หรือสินค้าหลีกเลี่ยงอากร ภายหลังจากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่เฝ้าระวัง และเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา   จนสามารถจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรหลายประเภท แบ่งเป็น สุรายี่ห้อต่างๆ จำนวน 150 ลัง มูลค่า 5,500,000 บาท  โดยจับกุมได้เมื่อช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้ (10 ม.ค.) ซึ่งสุราดังกล่าวนำเข้ามาตามแนวชายแดนภาคใต้  โดยใช้รถยนต์ขนาดเล็กหลายคันลำเลียงเข้ามายังพื้นที่ภาคกลาง  แทนการใช้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ลำเลียงเพียงครั้งเดียว  เพราะหากถูกจับกุมผู้ที่ทำการลักลอบจะเสียหายน้อยกว่า    ขณะเดียวกันกรมศุลกากร ยังสามารถจับกุมบุหรี่ ลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 60,000 ซอง มูลค่า 10,000,000 บาท และอะไหล่ยนต์ใช้แล้วนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 800,000 บาท
         

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมศุลการกร ยังจับกุมสินค้าทางการเกษตรโดยมีการตรวจยึดกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 1,200 กิโลกรัม มูลค่า 700,000 บาท  และสินค้าปศุสัตว์ ประเภทเนื้อ เนื้อโคกระบือ จำนวน 61,300 กิโลกรัม มูลค่า 9,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 26,000,000 บาท
         

อย่างไรก็ตามการจับกุมกรณีดังกล่าวนี้  ถือเป็นความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด ตามมาตรา 99,27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบมาตรา 16,17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 สินค้าดังกล่าวเป็นสินของอันพึงต้องริบตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2459 และพระราชบัญญัติส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ความผิดตามพระราชบัญญัติตามโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง