บทเรียน !! 6ตุลา19 ต้อง"เรียนรู้"เพื่อป้องกัน"ปัญหา"ไม่ใช่เอามาเป็น"เครื่องมือ" ทางการเมือง !?!

Publish 2016-10-06 18:26:21