ขอขอบคุณที่ดูแล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ ในหลวง ร.10 พระราชทานเงินช่วยโครงการศิริราชกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

"ขอขอบคุณที่ดูแล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ" ในหลวง ร.10 พระราชทานเงินช่วยโครงการศิริราชกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

Publish 2017-08-13 00:04:43

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะบริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสความว่า 
.
"...ช่วยโครงการศิริราชที่ดำเนินการอยู่ หวังว่าจะช่วยได้บ้าง และก็ขอขอบคุณที่ดูแล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ..."
.
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

 

 
ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา สามารถบริจาคได้ทุกวัน 

ที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช 

หรือบริจาคทางธนาคาร บัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 638-2-00888-8, 

ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 901-7-02699-9 

ที่มา : เพจ โบราณนานมา 

และภาพจาก เพจ ราชบัลลังก์จักรีวงค์ 

ขอขอบคุณ PHOTO : SIRISAK BORISUTSAWAT