เจอดี-มีคลิป เป็นบุคคลของสังคม น่าจะคิดก่อนทำ กรมควบคุมโรค เผย ดารานักร้อง19คนดังต่อไปนี้ ได้ดำเนินการกล่าวโทษไปแล้วที่โพสกับแอลกอฮอลล์

"เจอดี-มีคลิป" เป็นบุคคลของสังคม น่าจะคิดก่อนทำ กรมควบคุมโรค เผย ดารานักร้อง19คนดังต่อไปนี้ ได้ดำเนินการกล่าวโทษไปแล้วที่โพสกับแอลกอฮอลล์

Publish 2017-07-22 22:29:56

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกรณีศิลปิน ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโซเซียลฯ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งดำเนินการกล่าวโทษไปแล้ว 19 ราย ส่วนประชาชนทั่วไป หากไม่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือส่งเสริมการตลาดถือว่าไม่มีความผิด แต่ถ้าโพสต์ภาพกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจำหน่ายหรือห้ามดื่ม หรือเวลาขับขี่ ก็ต้องรับผิดในมาตราอื่น
 วันนี้ (22 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวศิลปิน ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเซียลเน็ตเวิร์ค ประเภทอินสตราแกรม นั้น กรมควบคุมโรค ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เคยดำเนินการแล้วในช่วงต้นปีของปี พ.ศ.2559 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการกล่าวโทษยื่นต่อพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจในการสอบสวนแล้วจำนวนหนึ่ง และอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งคดีที่ได้ดำเนินกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนไปแล้ว จำนวน 19 ราย
           จากที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เฝ้าระวังเกี่ยวกับการกระทำความผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในโซเซียลเน็ตเวิร์ค พบว่า มีการโพสต์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ดารา หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง การกีฬา หรือเน็ตไอดอล หรือบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสาธารณชนทั่วไป หรือสถานประกอบการหรือสถานบริการ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เห็นว่าควรมีมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณา ตามมาตรา 32 ซึ่งใช้โซเซียลเน็ตเวิร์คในการโฆษณาแฝงโดยใช้ศิลปินดารา หรือผู้มีชื่อเสียงในสาธารณชน   ดังนั้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนและลอกเลียนแบบ หรือชักจูงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีพบกระทบทั้งทางด้านร่างกาย ทรัพย์สิน รวมไปถึงบุคคลอื่น จึงขอวิงวอนศิลปิน ดารา นักร้อง หรือผู้มีชื่อเสียงหยุดการกระทำการโฆษณาดังกล่าว

 


 


นายแพทย์สุเทพ กล่าวอีกว่า กลุ่มศิลปิน ดารา นักร้อง รวมไปถึงผู้มีชื่อเสียงในสาธารณชน เป็นบุคคลสาธารณะ    จึงไม่ควรกระทำในสิ่งที่ผิดและไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการมีเจตนาโพสต์กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ทางการค้าในโซเซียลเน็ตเวิร์ค ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดของบริษัทแอลกอฮอล์ จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และทางบริษัทก็มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในการโฆษณาด้วยเช่นกัน
           ส่วนในกรณีที่ประชาชนทั่วไปมีการโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเซียลเน็ตเวิร์ค จะเป็นความผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่นั้น  กรมควบคุมโรค ขอชี้แจงว่าถ้าการกระทำของประชาชนนั้นกระทำเพื่อการส่งเสริมการตลาดหรือเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีข้อความชักจูงหรือจูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงจะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 32 หากการกระทำดังกล่าวมิได้มีเจตนาเพื่อประโยชน์ในการค้าหรือส่งเสริมการตลาดก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 32  แต่หากการโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจำหน่าย หรือห้ามดื่ม หรือเวลาขับขี่ ก็จะต้องรับผิดในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน