มันมาแน่!! 13 ลุ่มแม่น้ำเฝ้าระวังพิเศษและควรเฝ้าระวังระดับน้ำที่สูงขึ้น (เจอดี-มีคลิป)

Publish 2017-07-19 09:57:30

จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งประชาชานที่พักอาศัยอยู่ริมตลิ่งลุ่มแม่น้ำควรเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของท่าน
ซึ่งสถานการณ์น้ำล่าสุด วันที่ 19 ก.ค. 60 มีหลายจังหวัดที่น่าเป็นห่วง จึงมีแม่น้ำและลุ่มแม่น้ำที่เฝ้าควรระวะงเป็นพิเศษและเฝ้าระวัง ถึง 13 ลุ่มแม่น้ำ ดังนี้
พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1. แม่น้ำสงคราม โขง     อ.สว่างแดนดิน     ต.โพนสูง   จ.สกลนคร
2. แม่น้ำห้วยหลวง โขง    อ.บ้านดุง            ต.นาคำ     จ.อุดรธานี
3. แม่น้ำบางบาล  เจ้าพระยา  อ.บางบาล      ต.ไทรน้อย    จ.พระนครศรีอยุธยา
4. แม่น้ำมูล มูล    อ.คูเมือง     ต.ปะเคียบ    จ.บุรีรัมย์  
5. แม่น้ำบางหลวง  เจ้าพระยา  อ.บางบาล     ต.บางหลวงโดด   จ.พระนครศรีอยุธยา
6. แม่น้ำน่าน  น่าน  อ.ภูเพียง ต.ท่าน้าว    จ.น่าน
 


พื้นที่เฝ้าระวัง
1. แม่น้ำกก โขง  อ.เชียงแสน   ต.เวียง   จ.เชียงราย
2. แม่น้ำเจ้าพระยา  อ.บางไทร    ต.โพแตง   จ.พระนครศรีอยุธยา
3. แม่น้ำแควน้อย  น่าน  อ.นครไทย    ต.นครไทย   จ.พิษณุโลก
4. แม่น้ำอิง  ยม  อ.เมืองพะเยา   ต.เวียง  จ.พะเยา
5. แม่น้ำปากรอ   ทะเลสาบสงขลา   อ.สิงหนคร   ต.ปากรอ จ.สงขลา
6. แม่น้ำตราด  ชายฝั่งทะเลตะวันออก  อ.เมืองตราด   ต.ห้วยแร้ง   จ.ตราด
7. แม่น้ำคลองรังสิต  เจ้าพระยา  อ.ธัญบุรี   ต.รังสิต จ.ปทุมธานี
 

ขอบคุณข้อมูล http://www.thaiwater.netติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์