ลิ่วล้อเต้นเร่า!! ออกโรงป้อง"คนแดนไกล" หลังมีกม.ไต่สวนลับหลัง "สมชาย" ซัดกลับ คุกไม่ได้มีไว้ขังคนจน แต่มีไว้ขังคนโกง!!(เจอดี-มีคลิป)

Publish 2017-07-17 13:49:49

นับตั้งแต่ภายหลังที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเอกฉันท์ 176 คะแนน เห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยหลักการสำคัญของพ.ร.บ. ฉบับนี้คือ การที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สามารถพิจารณาไต่สวนคดี”ลับหลัง”จำเลย ได้ หากจำเลยออกนอกประเทศ
    ด้วยเหตุนี้เองทำให้บรรดาพลพรรค . ผู้พิทักษ์คนแดนไกล จาก "พรรคเพื่อไทย"  ก็ออกโรงวิจารณ์กันยกใหญ่ ว่าเป็นการออกกฎหมายเลือกปฏิบัติเล่นงาน นายทักษิณ ชินวัตร รวมไปถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
   ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ ต่างดาหน้าออกมาค้านอย่างสุดความสามารถ  เพราะเชื่อว่า หากร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อไหร่นั้น ก็จะส่งผลให้คดีของนายทักษิณที่ถูกศาลจำหน่ายออกจากสารบบชั่วคราว กลับมามีผลอีกครั้งเพราะการที่นายทักษิณได้หนีออกนอกประเทศนั้นทำให้สามารถนำมาไต่สวนลับหลังได้ทันที

และสำหรับคดีของนายทักษิณ ที่อาจจะนำกลับมาไต่สวนลับหลังได้ หากพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นั้นก็จำแนกได้ดังนี้ 

-คดีทุจริตการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยฯ ที่ศาลฎีกาฯ เคยตัดสินจำคุกผู้เกี่ยวข้อง เช่น นายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย กับพวก รวม 27 คน ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, ความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502, ความผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505, ความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และความผิด พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

-คดีปล่อยกู้ของเอ็กซิมแบงก์ หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่มีการยื่นฟ้อง ทักษิณเป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตัวเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152

และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 

-คดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องทักษิณเป็นจำเลยในคดีแปลงสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เอื้อประโยชน์ธุรกิจของตัวเองและครอบครัว ซึ่งอัยการฟ้องว่านายทักษิณมีความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตัวเองหรือผู้อื่น เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 

-คดีหวยบนดิน ที่ ป.ป.ช.ยื่นฟ้องนายทักษิณ และ ครม.รัฐบาลนายทักษิณ และผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานความผิดหลายมาตรา รวม 47 คน

-คดีซื้อขายที่ดินรัชดาภิเษกและคดียึดทรัพย์จำนวน 46 , 373 ล้านบาทเศษตกเป็นของแผ่นดิน ฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองหรือคู่สมรส หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ม.263 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( ป.ป.ช. ) พ.ศ.2542 ม.119
    ทั้งนี้ในรายการสดลึกจริงวันนี้ (17 ก.ค.60)  ก็ได้มีการต่อสายสัมภาษณ์พิเศษ นายสมชาย แสวงการ ถึงกรณีที่บรรดาพรรคเพื่อไทยนั้นได้ออกมาเเสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวนี้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งเอาไว้ด้วย  โดยในการสัมภาษณ์นายสมชายได้กล่าวปฏิเสธ ว่าเรื่องดังกล่าวที่ บรรดาพรรคเพื่อไทยได้กล่าวนั้นไม่เป็นความจริง  สรุปความได้ว่า    

    "เลือกปฏบัติเล่นงาน  ไม่จริง กฎหมายไม่สามารถเลือกเล่นงานใครได้   ต้องดำรงความยุติธรรมและเที่ยงธรรมครับไม่มีการยกเว้น ไม่ว่าจะอดีตนักการเมือง หรืออนาคตนักการเมืองก็ตามที  ถ้าหากทำงานเพื่อบ้านเมืองโดยสุจริตก็ไม่น่ามีปัญหา  คนที่โกงบ้านเมืองเท่านั้นที่จะมีปัญหา"

      หากถามถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกมาเรียกร้องว่าเหตุใดจึงไม่เล่นงานข้าราชการด้วย  จ้องเล่นงานแต่เพียงนักการเมืองนั้น ทางด้านนายสมชายก็ได้ให้คำตอบว่า ในส่วนของราชการนั้นก็ได้มีการดำเนินคดีเช่นกันเพิ่งพิจารณาคดีไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้ว ยืนยันว่าข้าราชการทุกคน ไม่ว่าจะข้าราชการท้องถิ่นหรือ ข้าราชการประจำก็ขึ้นศาลทุจริตเหมือนกัน และมีการตัดสินไปแล้วกรณีจำคุกรองอธิบดี 245 ปี   แล้วก็ถ้าหากข้าราชการร่วมมือกับนักการเมืองทุจริตก็ต้องขึ้นศาลนี้ด้วยเช่นกัน  ทั้งกฏหมายดังกล่าวนี้ ต่างประเทศก็มีการบังคับใช้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฝรั่งเศษ อังกฤษ หรือเยอรมันในบางจุด บางเมือง  รวมถึงการให้สิทธิหนีคดีก็เช่นกันในเยอมรันเองก็เคยมีการให้สิทธิหนีคดีแล้วส่งตัวทนายมาสู้แทน  และครั้งนี้ของเราก็ให้สิทธิเช่นกัน ในการต่อสู้คดี  ในพ.ร.บ.พิจารณาอาญานักการเมืองครั้งนี้ จะให้สิทธิ ถึงสามเรื่อง

1.ให้หนีคดีถ้าครบสามเดือนแล้วตามมาพิจารณาคดีไม่ได้ทางศาลต้องพิจารณา ว่าจะไต่สวนลับหลังเลยหรือไม่ ระหว่างนี้จะจะหนีไปอยู่ที่ไหนคุรแต่งตั้งทนายมาสู้คดีได้  
2.สิทธิในการรื้อฟื้นคดี ใน 1 ปี นับจากศาลตัดสิน สมมติศาลตัดสิน  เเล้วคุณตั้งทนายมาสู้นั้นถ้าคุณถูกศาลก็สั่งยกฟ้องคุณก็กลับมาประเทศได้เลย
3.ศาลตัดสินว่าผิดก็มีสิทธิยื่นอุทรได้ภายใน 30 วัน อันนี้ผิดตามรัฐธรรมนูญ
    
    ไม่รู้ว่าส่วนนี้ไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจกันกฎหมายนี่เขียนตามหลักยุติธรรมเอาไว้ใช้กับทุกคนไม่ได้จงใจจะกลั่นแกล้วอดีตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด หรือใครเลย แต่เป็นเพราะปัญหาบ้านเมืองเรามีการทุจริตไปหลายแสนบาท แล้วคุกก็ไม่ได้มีไว้ขังแค่คนจนกับหมาอย่างที่เปรียบเปรยกัน  แต่มีไว้เพื่อกักขังคนทุจริตบ้านเมืองแล้วหลบไปเสวยสุข  ทำบ้านเมืองเสียหายหลายสิบ  หลายแสนล้าน