เจอดี-มีคลิปเอาจริง จัดหนัก กรมควบคุมโรค ร่วมกับชุดเฉพาะกิจ คำสั่ง คสช.ลงพื้นที่ตรวจสถานที่แห่งนี้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำเสียชื่อเสียง

"เจอดี-มีคลิป"เอาจริง จัดหนัก กรมควบคุมโรค ร่วมกับชุดเฉพาะกิจ คำสั่ง คสช.ลงพื้นที่ตรวจสถานที่แห่งนี้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำเสียชื่อเสียง

Publish 2017-07-15 13:28:37

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. ดำเนินการแบบบูรณาการตรวจสถานบันเทิงในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฏหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี            เมื่อคืนนี้ (15 กรกฎาคม 2560 เวลา 03.00 น.) นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 (กอ.ศต.) โดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปลัดอำเภออุทัย สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย และทหาร  ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับการการร้องเรียนว่ามีสถานประกอบการเปิดเกินเวลาที่กฏหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
          นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 1 แห่ง คือ ร้านหม่ำ หม่ำ ข้าวต้มโต้รุ่ง ตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยพบการกระทำผิดตามมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฏหมายกำหนด และมาตรา 29 (1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี


นอกจากนี้ ภายในร้านยังพบยาเสพติดประเภท ยาอี ยาเค และเมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์ หลังจากนั้นทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด พบว่ามีผู้เสพยาเสพติดทั้งหมด 26 คน พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 60 คน เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 19 คน และยังพบเยาวชนอายุต่ำสุดคือ 15 ปี ที่เข้ามาใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน