ทาสแมว...ต้องรู้  รักแมว...ต้องทำ

ทาสแมว...ต้องรู้ รักแมว...ต้องทำ

Publish 2017-07-09 10:19:22

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน 2560 ลงวันที่ 23 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา โดยให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนทั้งนี้ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 4 กำหนดนิยามคำว่า “สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นที่สามารถเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสัตว์ควบคุมแต่อย่างใด และจากที่มีการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันพบว่า “แมว” เป็นสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารองลงมาจากสุนัข และมีโอกาสแพร่โรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้เช่นเดียวกัน


สำหรับคนรักสัตว์อย่างน้องแมวก็อย่าลืมพาน้องๆไปรับวัคซีนตามที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงเองตลอดจนผู้คนอื่นๆในสังคมอีกด้วย 

 

ภาพ  :  จงจิตร์ อุทิศานนท์ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จงจิตร์ อุทิศานนท์