แค่เห็นก็เป็นสุข...ชาวอุทัยฯสายบุญอิ่มเอิบวันอาสาฬหบูชา“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”พระราชดำเนินทรงเวียนเทียน วางโคมประทีป

แค่เห็นก็เป็นสุข..."ชาวอุทัยฯสายบุญ"อิ่มเอิบวันอาสาฬหบูชา“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”พระราชดำเนินทรงเวียนเทียน วาง"โคมประทีป"

Publish 2016-07-20 13:46:52


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 19.25 น. ที่ จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิตถาราม หรือวัดทุ่งแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองอุทัยธานี


 ที่มาคลิป    Chulcherm Yugala
 ภายหลัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯกลับ ก็มีพสกนิกรจำนวนมากมารอเข้าแถวถ่ายรูปโคมประทีปที่ทรงวางไว้ที่ด้านหน้าพระอุโบสถกันอย่างเนืองแน่น เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเป็นสิริมงคล และสร้างความปลาบปลื้มต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน