หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ! อริยสงฆ์หนึ่งเดียวในภาคเหนือยุคปัจจุบันที่ทันได้กราบและฟังธรรมหลวงปู่มั่น ทั้งยังดำรงธาตุขันธ์ในเวลานี้

Publish 2017-09-24 23:26:05หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ! อริยสงฆ์หนึ่งเดียวในภาคเหนือยุคปัจจุบันที่ทันได้กราบและฟังธรรมหลวงปู่มั่น ทั้งยังดำรงธาตุขันธ์ในเวลานี้


*** ครบรอบ ๘๗ ปี หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ ***
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๘๗ ปี หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระอริยเจ้าหนึ่งเดียวแห่งภาคเหนือที่ทันได้พบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบัน
หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ มีนามเดิมว่า สังข์ คะลีล้วน เกิด วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บิดาชื่อนายเฮ้า มารดาชื่อนางลับ คะลีล้วน มีพี่ชายติดโยมบิดา ๑ คน มีพี่ชายติดโยมมารดา ๑ คน มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันจำนวน ๔ คน ท่านเป็นลูกชายคนที่ ๑ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ิอ อายุ ๑๘ ปี ณ พัทธสีมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนมครั้งที่หลวงปู่สังข์เป็นสามเณร หลวงปู่มัน ภูริทัตโต ได้มาพำนักที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลวงปู่สังข์ก็ได้มีโอกาสไปรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตโดยตรง แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะยังเป็นเด็กอยู่ ท่านเป็นสามเณรอยู่
หลวงปู่สังข์ได้ออกติดตามหาหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติทางยาย คือปู่ของหลวงปู่ตื้อ เป็นพี่ชายของคุณยายของท่าน ได้ยินว่าหลวงปู่ตื้อจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จึงตามไปพบท่านที่วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อได้พบหลวงปู่ตื้อแล้วก็พักอยู่ที่วัดป่าดาราภิรมย์ระยะหนึ่ง จึงเดินทางกลับบ้านเกิดท่าน
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ณ พัทธสีมา วัดป่าบ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีพระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระทัด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์บุญส่ง โสปโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านจึงออกเดินทางขึ้นเหนือ เพื่อมาอยู่กับหลวงปู่ตื้อ อจลธมโม ที่วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่ท่านได้เรียนบาลีไวยากรณ์กับพระมหามณี พยอมยงย์ จนจบชั้นหนึ่ง สอบได้แล้วจึงหยุดเรียน เพราะจิตใจใฝ่ในทางธุดงค์มากกว่า ท่านจึงได้ออกวิเวกแถบจังหวัดเชียงราย โดยมีพระอาจารย์ไท ฐานุตตโม วัดเขาพุนก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นสหธรรมิก เที่ยววิเวกไปด้วยกัน ได้พบพระอาจารย์มหาทองอินทร์ กุสลจิตโต ที่วัดถ้ำผาจรุย อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  ในระยะเวลาต่อมา หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม ได้สร้างวัดป่าสามัคคีธรรม ขึ้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๙ หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ ได้กลับจากเที่ยววิเวกมาจำพรรษากับหลวงปู่ตื้อที่วัดป่าอาจารย์ตื้อ ได้พัฒนาและบูรณะวัดนี้มาตลอด
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้ออย่างเป็นทางการ ได้สร้างอุโบสถหนึ่งหลัง ในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระครูภาวนาภิรัต หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าอาจารย์ตื้อเรื่อยมา  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๘๗ ปี หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระอริยเจ้าหนึ่งเดียวแห่งภาคเหนือที่ทันได้พบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๕๑ ปีแล้ว ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๖๖๐) หลวงปู่สังข์มีอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗
ขอน้อมอภิวาทวันทากราบถวายมุทิตาสักการะพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า สาธุๆๆ 
ที่มา FB: พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตเรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News

Recommend News