พวกเราไม่เอา!! เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บุกยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีโดยผ่านผวจ.สตูล เรื่องขอให้ยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง!?

Publish 2017-09-19 18:12:42นายเสถียร โง้วสุวรรณ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจ.สตูล พร้อมเครือข่ายกว่า 20 คน คนได้ยื่นหนังสือต่อนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จ.สตูล ที่บริเวณหน้าห้องทำงานนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เรื่องขอให้ยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง โดยหนังสือดังกล่าวทางเครือข่ายฯยื่นให้นายกรัฐมนตรีโดยผ่านผวจ.สตูล แต่ทางผวจ.สตูลได้มอบหมายให้เกษตรและสกรณ์จ.สตูลมารับเรื่องแทนนายเสถียร์ โง้วสุวรรณ กล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเพื่อขอให้ยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูงโดยอ้างถึงตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงที่มี4กระทรวงหลักมีมติเมื่อวันที่5 เม.ย. 60 โดยกลุ่มชาวบ้านเรียกร้องให้เพิกถอนทะเบียนและไม่ต่ออายุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง2ชนิดได้แก่พาราควอตและคลอร์ไพริสฟอส นอกจากนี้ให้จำกัดการใช้ไกลโฟเซตสารเคมีกำจัดวัชพืชซึ่งทั้งหมดจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ทั่วโลกกำลังรณรงค์เรื่องการเลิกใช้สารเคมีและยาฆาหญ้าฆ่าแมลง พวกเราเองพยายามเรียกร้องให้เลิกใช้ แต่ยังไม่มีการแก้ไข วันนี้เราได้รับผลกระทบโดยตรงจึงร้องถึงนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจให้หยุดการใช้สารพิษดังกล่าว โดยเฉพาะ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีพื้นที่เกษตรน้อยที่สุด แต่ใช้สารเคมีมากที่สุดจึงทำให้ชาวสตูลมีผู้ป่วยมะเร็งเป็นอันดับต้นๆติดกันถึง 3 ปีซ้อน ถึงเวลาที่พวกเราต้องหยุดการใช้สารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงได้แล้ว หลังจากรับหนังสือแล้ว นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรสหกรณ์ จ.สตูล จะนำเสนอผวจ .สตูลเพื่อนำเสนอพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

 ภาพ/ข่าว  สุไหล  โพธิ์ดก  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ประจำจ.สตูล
Suggess News

Recommend News