ภพชาติมีจริง!! หลวงปู่ไมเล่าเรื่องอดีตชาติเคยเป็นเด็กวัดรับใช้สมเด็จโต และกรรมเก่าที่ตามรังควานข้ามภพให้เจ็บป่วย  #อำนาจจิตพระอริยะ

Publish 2017-09-14 18:22:02ภพชาติมีจริง!! หลวงปู่ไมเล่าเรื่องอดีตชาติเคยเป็นเด็กวัดรับใช้สมเด็จโต และกรรมเก่าที่ตามรังควานข้ามภพให้เจ็บป่วย  #อำนาจจิตพระอริยะ

"นั่งภาวนา"
หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา ท่านเป็นพระสงฆ์ ในกลุ่มพระอริยสงฆ์พระป่าสายหลวงปู่มั่นและ เป็นอริยสงฆ์ที่ถูกกล่าวขานเรื่องอภิญญามากองค์หนึ่งในยุดปัจจุบัน ที่ยังมีชีวิตสามารถไปหาและกราบไหว้ได้ นับว่าเป็นพระป่าที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือและเคารพมากองค์หนึ่งในยุคปัจจุบัน
หลวงปู่ไมได้กล่าวถึงอดีตชาติที่มีผลต่ออาการเจ็บป่วยของตนเองไว้ว่า จิตใจสว่างจ้าอยู่นั้น ได้นิมิตมองเห็นชาติที่แล้วของตนเอง เป็นเด็กวัดปฏิบัติรับใช้สมเด็จโต สมเด็จโตก็ฝากเข้าสำนักพระราชวัง และได้เป็นทหารรักษาพระคลังหลวง มีอยู่วันหนึ่งมีทหาร3นาย แอบเข้าไปขโมยทรัพย์ในพระคลังหลวง หลวงปู่เจอจึงได้ใช้ดาบแทงเข้าที่ท้องเสียบเข้าไปโดนไตของทหารตายไป3คน ทหาร3คนที่ตายก็จองเวรจองกรรมไว้ ...มาในชาตินี้หลวงปู่ไมจึงป่วยเจ็บไตอยู่บ่อยๆ
(ส่วนหนึ่งในคำพูดของหลวงปู่ไม) 
"ขอให้ลูกหลานตั้งใจปฏิบัติดีถวายหลวงปู่"
หลวงปู่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
ที่มา FB: เพจหลวงปู่ไม อินทสิริเรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News

Recommend News