ลำปาง!! ท่านผู้ว่าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง (มีคลิป)

Publish 2017-09-14 15:51:23



 

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผบ.มทบ.32 ร่วม กับจังหวัดลำปาง นำโดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง 



เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดลำปาง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด โดยหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองต่อไป

 



ทั้งนี้ทางจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภออย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลักพอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ

 

 

 

ข่าว กานดาวดี เทพสุธรรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ลำปาง

ภาพ สุจิต ลำปาง




Suggess News

Recommend News