วอนเห็นใจ!! เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เดือดร้อนหนัก วอนชาวนาอย่าฉีดยาฆ่าหญ้าริมถนน หวั่นสัตว์เลี้ยงกินแล้วชีวิต (มีคลิป )            

Publish 2017-09-14 15:39:16      วันที่ 14. ก.ย.2560  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ หลายราย ในอำเภอพิมาย กำลังประสบกับปัญหาความเดือด หนัก ขาดแคลนแหล่งอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงกระบือ หลักจาก พบว่า ชาวนาในพื้นที่ ส่วนใหญ่ เร่งฉีดยาฆ่าหญ้า เพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงนาข้าว อีกทั้งพบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ ยังได้ ฉีดยาฆ่าหญ้าไว้บริเวณคันนา และ ริมถนน ส่งผลทำให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หลายราย ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนแหล่งอาหาร  โดย นาย สุนทร  สุขโข  อายุ 60 ปีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย รายหนึ่งได้กล่าวว่า ตนเอง มีอาชีพเลี้ยงกระบือมานานกว่า 30 ปี แล้ว เดือดร้อน ไม่มีแหล่งอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงกระบือ เนื่องจากชาวนา ในพื้นที่ ได้ใช้ยาฆ่าหญ้า ชนิดดูดซึมรุนแรง มาฉีดพ่นเพื่อกำจัดวัชพืชในที่นา และ ฉีกพ่นยาฆ่าหญ้าไว้ บริเวณริมถนน ส่งผลทำให้ ตนเอง ต้องคอย ระมัดระวัง ไม่ให้ สัตว์เลี้ยงของตนเอง หลงไปกินหญ้า ที่ปนเปื้อนยาฆ่าหญ้า โดยต้องนำกระบือ ออกมาเลี้ยงกินหญ้าริมถนน ซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านกว่าวันล่ะ 10 กิโลเมตร อีกทั้งยังต้องคอย ระมัด ระวังรถ ที่วิ่งผ่านไปมาบนถนน จะชนเข้ากับกระบือของตนเองจึงออกมาวอนขอความร่วมมือชาวนา ไม่ให้ฉีดยาฆ่าหญ้าริมถนนให้เหลือไว้ เพื่อเป็นแหล่งอหารของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ โดย มีกระบือ ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด จำนวน 10 ตัว ในปัจจุบันนี้ ได้ประสบกับปัญหาความ

ภาพ /  ข่าว  ชานนท์  พิมพ์สิม  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดนครราชสีมา 
Suggess News

Recommend News