ดร.ศราวุฒิ แจงชัด รากเหง้าโรฮิงญา พร้อมแนะแนวทางรัฐบาลพม่ารแก้ปัญหาแบบยั่งยืน!?!

Publish 2017-09-14 15:03:25วันที่ 14 กันยายน 2560 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค ชื่อว่า สื่ออิสระ ได้เผยแพร่ข้อความ เรื่องราวเกี่ยวกับบทความของ ชาวโรฮิงญา จากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งตามที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกอ้างถึงในรายงานต่างๆ มีความคลุมเครืออยู่มากว่าชาวมุสลิม -โรฮิงญา เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชนชาติใด เข้ามาตั้งรกรากในรัฐยะไข่ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนในงานวิชาการหลายชิ้นที่เห็นตรงกันว่า คนกลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อาณาจักรยะไข่ ซึ่ง ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ได้เป็นผู้เขียนบทความสรุปเนื้อหาไว้ดังนี้ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ ชาวโรฮิงญา ในประเด็นข้อถกเถียงหลักเกี่ยวกับรากเหง้าของชาวมุสลิม -โรฮิงญา จากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งก็พบว่า มีข้อถกเถียงกันอยู่ 3 แนวทางหลัก แต่สรุปได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและแน่นนอนว่า ชาวมุสลิม-โรฮิงญา คนกลุ่มนี้มีรากเหง้าที่เกี่ยวข้องกับคนท้องถิ่นของยะไข่และได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามในระหว่างศตวรรษที่ 7 – 16 เพียงแต่รัฐบาลทหารพม่า อ้างว่าเป็นชาวบังกลาเทศ ที่อังกฤษนำเข้ามา อีกทั้งยัง ไม่อนุญาตให้ชาวมุสลิม-โรฮิงญา เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงการเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของการร่างกฎหมาย "จำกัดการแต่งงานข้ามศาสนาระหว่างสตรีชาวพุทธและชายชาวมุสลิม" ที่ถูกเสนอโดยกลุ่มชาวพุทธหัวรุนแรง ที่คอยยุยงให้เกิดความรุนแรงและการเฆ่นฆ่าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม-โรฮิงญาในต่างแดนยังไม่มีแนวทางชัดเจนจากรัฐบาลพม่า ตรงกันข้าม กลับมีผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่ที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในยะไข่ ด้วยเหตุนี้ประชาคมนานาชาติ กลุ่มประเทศในโลกมุสลิม รวมถึงประชาคมอาเซียน ควรให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน และกดดันรัฐบาลพม่าให้ยอมมอบสถานะความเป็นพลเมืองแก่ชาวมุสลิม-โรฮิงญา อันถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สื่ออิสระ , muslimthaipost

 เรียบเรียงโดย

ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว


Recommend News