เสียหายหนัก!!! "ยาสูบ"โอด ภาษีใหม่เงินหาย7พันล. โบนัสพนักงานหดแน่นอน วอนรัฐบาลเข้ามาดูแล!!!(รายละเอียด)

Publish 2017-09-14 13:48:17วันที่ 14 ก.ย. 60 น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ ได้เปิดเผยว่า อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. นี้ ทำให้โรงงานยาสูบต้องปรับเพิ่มราคาบุหรี่ทั้ง 16 ยี่ห้อที่ขายอยู่ในตลาด เนื่องจากมีภาระภาษีเพิ่มมากขึ้น จากเดิมเสียภาษีซองละ 25-40 บาท เป็นซองละไม่ต่ำกว่า 50 บาท คาดว่าบุหรี่ส่วนใหญ่จะขายในราคาที่ซองละไม่เกิน 60 บาท เพื่อไม่เสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นทั้งนี้ อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ มีการคิดภาษีตามปริมาณ 1.20 บาทต่อมวน และตามมูลค่าโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ราคาไม่เกินซองละ 60 บาท เสียภาษี 20% และราคาที่เกินซองละ 60 บาท จะเสียภาษี 40% ดังนั้นผู้ประกอบการจะพยายามทำราคาไม่ให้เกิน 60 บาท เพื่อไม่ต้องเสียภาษีตามมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

น.ส.ดาวน้อย กล่าวว่า ภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถเพิ่มราคาขายปลีกได้เกินซองละ 60 บาท ทำให้รายได้ของโรงงานยาสูบลดลงอย่างมากจากปีงบประมาณ 2559 และ 2560 มีกำไรปีละ 9,000 ล้านบาท จะเหลือกำไรในปีงบประมาณ 2561 จำนวนไม่ถึง 2,000 ล้านบาท หรือหายไป 7,000 ล้านบาท โดยโรงงานยาสูบได้ทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอชดเชยไม่ให้กระทบโบนัสของพนักงานแล้ว

“การขึ้นภาษีบุหรี่ทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นเป็นเรื่องที่ดี แต่โรงงานยาสูบก็ได้ผลกระทบ ทั้งที่ทำตามนโยบายของรัฐมาโดยตลอด ได้คะแนนประเมินการทำงานถึง 4.5 คะแนน มีกำไรจากสูงถึง 9,000 ล้านบาท ทำให้พนักงานได้โบนัสถึง 7 เดือน หากกำไรลดลงเหลือ 2,000 ล้านบาท หรือหายไป 7,000 ล้านบาท จะทำให้คะแนนประเมินตกลงและพนักงานอาจจะได้โบนัสเหลือแค่ 1-2 เดือน ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้”

น.ส.ดาวน้อย กล่าวอีกว่า การขึ้นภาษีบุหรี่ของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการบริโภคให้น้อยลง อย่างไรก็ตามต้องระวังปัญหาที่จะเกิดตามมา ได้แก่ ผู้บริโภคบุหรี่จะไปสูบยาเส้นมวนเอง ซึ่งมีราคาถูก , บุหรี่หนีภาษีแบบผิดกฎหมายจะมีมากขึ้น และผู้บริโภคจะไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ และมีโฆษณาชวนเชื่อว่ามีโทษน้อยกว่าบุหรี่มวนสำหรับการกักตุนสินค้าบุหรี่ในช่างที่ผ่านมา แม้ว่าโรงงานยาสูบไม่ได้ผลิตเพิ่มขึ้นให้มีการกักตุนตามนโยบายของรัฐบาล แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ไปกักตุนบุหรี่ต่างประเทศจำนวนมาก ดังนั้นคาดว่าในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ พ่อค่าแม่ค้าจะระบายบุหรี่ที่กักตุนไว้ โดยไม่ต้องสั่งบุหรี่จากโรงงานยาสูบ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากโรงงานยาสูบเพื่อให้ช่วยเหลือดูแลพนักงานที่ได้รับผกระทบจากการการเก็บภาษีบุหรี่ใหม่แล้ว ซึ่งหลักการต้องพิจารณาว่าจะให้ช่วยเหลือในด้านใด เพราะพ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่ ไม่ได้กระทบแต่โรงงานยาสูบเท่านั้น แต่มีสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบด้วยเรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์


Suggess News

Recommend News