ดุจปาฏิหาริย์!! ร.๕ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์แก่วัดอัมพวัน แต่เกิดพายุเข้าจนภาพปลิวลงแม่น้ำเจ้าพระยา จน..หลวงพ่อจรัญมาพบหลังลอยน้ำมา ๓ คืน!!

Publish 2017-09-14 13:46:17 

         เมื่อครั้งหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน ยังมีสมณศักดิ์ที่ พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ท่านได้เล่าถึงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕ ที่เกี่ยกับวัดอัมพวัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จแวะมาที่วัดอัมพวัน ว่า 

       เมื่อ ร.ศ. ๑๒๕ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทางชลมารคจากพระราชวังบางประอิน เข้าสู่บางเสด็จ เพื่อนมัสการพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี และเสด็จผ่านวัดอัมพวัน ครั้งนั้น เจ้าอาวาส มีสมณศักดิ์ที่ พระครูพรหมนครบวรราชมุนี ชินสีห์ ภานุวาร สังฆปาโมกข์ ท่านสร้างพลับพลา ประดับธงทิวที่หน้าวัด และนำพระสงฆ์สวดถวายพระพรชัยมงคล 

         พระปิยมหาราชทรงรับสั่งให้นำเรือพระที่นั่งแวะเข้ามาสนทนา กับพระครูพรหมนครฯ สังฆปาโมกข์ แล้ว พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งพระราชหัตถเลขา ว่า 

"ถวายวัดอัมพวัน ร.ศ. ๑๒๕ จุฬาลงกรณ์"

 

       ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระภาวนาวิสุทธิคุณ (ครั้งเป็นพระปลัดจรัญ) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน รักษาการ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ครั้งนั้นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๕ แขวนอยู่บนศาลา วันหนึ่งเกิดพายุใหญ่ หอบกระเบื้องมุงหลังคาศาลาหล่นมาเป็นพัน แล้วพัดพาเอาพระบรมฉายาลักษณ์ปลิวลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วย 


       ดุจปาฏิหาริย์ พระบรมฉายาลักษณ์ลอยไปลอยมาอยู่บริเวณหน้าวัด ในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเวลาถึง ๓ คืนแล้ว หลวงพ่อจึงลงไปพบหยิบมาคลี่ดู เห็นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ จึงนำมาใส่กรอบรักษาบูชาไว้ ที่กุฏิเจ้าอาวาสดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้          ต่อมา คุณชาญ กรศรีทิพา ผู้เป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างหอประชุมภาวนากรศรีทิพา มีความเคารพเลื่อมใสในพระปิยมหาราชเป็นอย่างยิ่ง จึงขอพระบรมราชานุญาตหล่อพระบรมรูป ร.๕ ขึ้น ในวงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท แล้วอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าหอประชุมดังกล่าว เป็นสิริมิ่งขวัญของวัดอัมพวันสืบมา 

 

 

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง

พระสยามมินโธ วะโรอิติ พุทธสังมิ อิติอรหัง สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโม พุทธายะ
(หรืออาจว่าคาถาแบบเต็มรูปแบบดังนี้)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ 
อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ 
พระสยามมินโท วะโรอิติ 
พุทธะสังมิ อิติอะระหัง 
สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ 
นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2733

                           http://www.salatham.comเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News

Recommend News