สตม.จัดโครงการการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้คู่จริยธรรมหัวข้อ "ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสืบสวน/การตรวจสอบหนังสือเดินทาง

Publish 2017-09-13 22:56:49วันที่13 ก.ย. 60เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุม บก.สส.สตม. ได้มีข้าราชการตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้คู่จริยธรรม ในหัวข้อ "ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสืบสวน/การตรวจสอบหนังสือเดินทางจากวิทยากร ดร.เมธวิน กิติคุณ โดยมี พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร ผบก.สืบสวนสอบสวน สตม. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.สืบสวนสอบสวน สตม. พ.ต.อ.ปรม พฤทธิกุล ผกก.ฝอ.บก.สส.สตม. และ พ.ต.ท.หญิง ศรันยา ทับเป็นไทย รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.สตม. และ จนท.ฝ่ายอำนวยการ บก.สส.สตม.ให้การต้อนรับ

 ทางด้าน พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร ผบก.สส.สตม. กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการให้ความรู้ดังกล่าวเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานใน"โครงการพัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม" โดยได้แบ่งออกเป็นโครงการกิจกรรมย่อยต่างๆประจำเดือน เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจนำเอาความรู้ไปปฎิบัติคู่กับคุณธรรมประจำใจให้ดีและเหมาะสมกับเวลาตลอดจนสถานการณ์เนื่องจากว่าการทำงานของตำรวจมีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นหากข้าราชการตำรวจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้คู่คุณธรรมได้ จะสามารถครองใจประชาชนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมมือเฝ้าระวังอาชญากรรมต่างๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมต่างชาติต่าวด้าวหรืออาชญากรรมข้ามชาติได้เป็นอย่างดีพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.สืบสวนสอบสวน สตม. กล่าวทิ้งท้ายว่า ได้เชิญนำวิทยากรมาสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนลีทางคอมพิวเตอร์มาใช้สืบค้นข้อมูลและใช้ในการทำงานอื่นๆแบบประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นงานสืบสวน ปราบปราม สอบสวน ฝ่ายอำนวย ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ข้าราชการที่พื้นฐานและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตราคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั่วประเทศ ร่วมกับ ตม.จว.ในพื้นที่จังหวัดหรือที่รับผิดชอบนั้นๆ โดยหากประชาชนผู้ใดมีเบาะเเสการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะเเสได้ที่สายหลักสายด่วน สตม.1178 โทรได้ทั่วประเทศ จะลิงค์ไปยังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้องและอยู่ในพื้นที่ ณ ที่ทำการโทร หรืออาจแจ้งเพิ่มเติมเป็นทางเลือกต่อไปได้ที่ทางไลน์ไอดี eyeimm1178 เพื่อแจ้งเบาะแสข้อมูลตำแหน่งและการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นต่อไปเพื่อส่งหน่วยที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและจับกุมได้ทันที

 

ข่าว-ภาพ กัลยกฤษย์ ธนาวัฒน์ชัยกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ สมุทรปราการ
Recommend News