สุโขทัยเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน 400 คน

Publish 2017-09-13 22:35:25วันที่ 13 ก.ย. 2560 นายวรนิติ์  มุตตาหารัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายกองโทพยุงศักย์  สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ห้างแว่นท็อปเจริญ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ร่วมกันเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน จำนวน 400 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยนพ.นพวุฒิ  ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ เปิดเผยว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสามารถในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจากทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของห้างแว่นท็อปเจริญ ในการช่วยผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อให้ได้มีแว่นสายตาในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและลูกหลาน โดยในช่วงระยะแรกหลังทรงพระราชทานพระราชานุญาต ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2557 ในการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 6 ปี ได้จัดกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 72 พื้นที่ในถิ่นทุรกันดารและอยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ และสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาที่ยากไร้ไปแล้วทั้งสิ้น 31,352 ราย เป็นชาย 14,282 ราย และหญิง 17,070 รายสำหรับโครงการฯที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในครั้งนี้ ได้มีการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นอันทันสมัย มาช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 400 คน และหากพบผู้สูงวัยเป็นโรคตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดแว่น เช่น โรคต้อกระจก มูลนิธิฯก็จะประสานกับหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของจังหวัด ในการส่งผู้สูงวัยเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพื่อรับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนซ์ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวนปีละ 100 ดวงตา อีกด้วย

ข่าว / ภูเบศวร์  ฝ้ายเทศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุโขทัย

(ขอบคุณภาพจาก ผญบ.ธนกฤต)
Recommend News