ดอกประดู่เหล็ก! ทหารพรานหญิงชุดแรก ที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หลังจากฝึกหนัก เพื่อสร้างสันติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชน!

Publish 2017-09-13 18:06:56เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่เพจเฟซบุ๊กชื่อว่า กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ  ได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า.

#ทหารพรานหญิง #ดอกประดู่เหล็ก #ชุดแรกที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ #ฝึกฝนอย่างหนัก #เพื่อสร้างสันติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชน
พลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวต่อกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ในพิธีส่งกำลังพลชุดผลัดเปลี่ยนฯไว้ว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีการส่งอาสาสมัครทหารพรานหญิง นาวิกโยธิน จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมในภารกิจรักษาความสงบ และอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทหารพรานหญิงทุกคน ต่างได้ผ่านการฝึกฝน มีการเตรียมความพร้อมที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านองค์บุคคล และยุทโธปกรณ์ มาเป็นอย่างดี ตลอดจน การมีมวลชนสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความปรองดอง ระหว่างทหารกับประชาชน และนับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งแก่กองทัพเรือ และประเทศชาติ ที่ทหารพรานหญิงเหล่านี้ ต่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้า พร้อมใจที่จะร่วมสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องผืนแผ่นดินให้สงบสุข" 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลทั้งหมดจากเฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ


Suggess News

Recommend News