พระจริยวัตรแห่งพระเมตตา!! ภาพสุดประทับใจ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ของในหลวง ร.๑๐ และสมเด็จพระเทพฯ ผู้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพ่อหลวง ร.๙

Publish 2017-09-13 17:08:40            เมื่อวานนี้ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่ทรงเปี่ยมพระเมตตา ที่เปรียบเสมือนประทานกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาที่ร่างกายไม่สามารถเป็นอุปสรรคในการศึกษา นับว่าเป็นพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระทัยต่อพสกนิกรอย่างมาก เพราะทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่พิการ ด้วยพระองค์ทรงมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาของพระองค์ที่ทรงเป็นต้นแบบให้พระองค์ทรงพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเสมอมา         

             นอกจากนี้ หากย้อนไป เมื่อครั้งที่ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานปริญญาบัตรในจังหวัดสกลนคร พระจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ต่อบัณฑิตในการพระราชทานปริญญาบัตรในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ความละเอียดอ่อนที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระราชชนก มีเรื่องเล่าจากข้าราชบริพารถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงสอนและถ่ายทอดความรู้สึกของพระองค์ ให้ซาบซึ้งถึงน้ำพระราชหฤทัยในการพระราชทานปริญญาบัตรไว้ว่า...

"...ฉันจับปลายข้างหนึ่งของปริญญาบัตร เขาจับปลายอีกด้านหนึ่งของปริญญาบัตร เรามองหน้ากัน...ใจเราถึงกัน ใครเล่าจะรู้ว่าเราจะพบกันอีก...เราจะมีเวลาพบกันอีกอย่างนี้..ใกล้ชิดกันอย่างนี้..."

                 ทั้งนี้จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า

        "…งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม…"


         

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

                                      เพจ Mahidol University

                                      เพจ ตามรอยพ่อ

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News

Recommend News