“หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ” แนะนำการสร้างญาณเพื่อรู้เห็นแบบ “ทิพย์จักษุญาณ” รู้เห็นทั้งอดีต และอนาคตได้ดังใจปรารถนา #เคล็ดวิชาวัดท่าซุง

Publish 2017-08-25 13:56:14“หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ” แนะนำการสร้างญาณเพื่อรู้เห็นแบบ “ทิพย์จักษุญาณ” รู้เห็นทั้งอดีต และอนาคตได้ดังใจปรารถนา #เคล็ดวิชาวัดท่าซุง

โอวาทของหลวงพ่อวัดท่าซุงเรื่องการจับภาพพระสร้างทิพย์จักษุญาณให้แจ่มใส
ก่อนจะทำทั้งหมด ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเสียก่อน ถือว่าร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ โลกนี้เป็นทุกข์ หาทุกข์ให้พบ แล้วก็ไปดูเทวโลก พรหมโลก เป็นทุกข์เราไม่ต้องการ เราต้องการนิพพาน ทำอารมณ์ให้ทรงตัว เมื่ออารมณ์ทรงตัวดีแล้วก็ไม่มีอะไรยาก ไม่มีอะไรมาก เวลานั้นก็ยกใจไปพบพระพุทธเจ้า ถามท่านโดยตรงการรู้ทั้งหมด อย่ารู้เอง รู้เองนี้ผิดได้
ถ้าถามพระพุทธเจ้าไม่ผิด แต่ก็ระมัด ระวังนะการไปหาพระพุทธเจ้า ถ้าเราตัดอุปาทานหรือตัดนิวรณ์ไม่ลด แทนที่จะไปพบพระพุทธเจ้าองค์จริง ๆ กลับไปพบมารแทนพระพุทธเจ้า
การจับภาพพระเพืี่อสร้างทิพย์จักษุญาณให้แจ่มใส
ในอันดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระ การจับภาพพระก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใส ก็เอาเป็นอันว่า เราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังใจ จะนั่งอยู่ จะยืนอยู่ จะเดินอยู่ จะนอนอยู่ จะทำอะไรอยู่ก็ตาม เห็นภาพพระภายในอก มีความแจ่มใสสว่าง และเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใส หรือว่า แก้วมัว หากว่าเป็นแก้วละก็ เรียกว่าจิตเริ่มเข้าถึง ฌาน ๔
ถ้าแก้วใสสะอาด จัดเป็น ฌาน ๔ ละเอียด นี่พูดกันถึงด้านจิตที่เป็นโลกีย์วิสัย
ถ้าบังเอิญจิตของท่านทั้งหลายมีวิปัสสนาญาณพอสมควร สภาพความใสของแก้ว ทั้งภาพพระที่เป็นประกายออก
ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์จะเห็นเป็นดวงทั้งดวง เป็นประกายทั้งดวง มีความสดสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษ นี่ว่ากันถึงแบบฉบับที่พึงทำได้
จิตของฌาน ๔ มีเอกัคตากับอุเบกขาเป็นปกติ จิตดวงนี้ต้องจำเอาไว้ว่า ต้องให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลา ถ้ามันทรงตัวอยู่ตลอดเวลา แล้วเรื่องทิพจักขุญาณมันง่ายเหลือเกิน ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก
แต่ถ้าว่า ถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้ว ท่านที่มีความรู้ ในขั้นนี้จริง ๆ ท่านบอกว่า ถ้ายังใช้อารมณ์จิตของตนรู้อยู่ ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ ต้องหาทางเข้าถามถึงพระ ถามพระกันตอนไหน จับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัดฐาน เรียกว่า ภาพพระพุทธนิมิต
จับแล้วเวลาที่ต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระ พระบัญชาการมาอย่างไร เป็นคำตอบที่เราได้ปรากฏรับเอง แล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริง ต้องจำไว้เลยทีเดียวว่า พระลักษณะนี้ที่เราเห็น เราถามแล้วทรงพยากรณ์ ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จำภาพพระไว้ ถ้าทำอย่างนี้จนชำนาญก็เลิกฝึกวิธีอื่น ต้องการอะไรก็ถามพระ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วัดจันทาราม(ท่าซุง)อุทัยธานี
ที่มาจาก.. ที่มา FB: พ่อสอนลูก โดยคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุง สอนลูกหลาน
                หนังสือโอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุงเล่ม. ๕. ข้อ๑๗๐, ๑๖๕, ๑๕๕. หน้า.๘๔, ๘๒, ๑๕๕.., เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News