ใครเอาให้ชัดเจน !?!? “ไพศาล” ถามคสช ควรสอบให้ชัดเจนเสียทีข่าวแบบนี่บ้านเมืองสับสน ...ตกลงยังไง (รายละเอียด)

Publish 2017-07-17 20:05:43Paisal Puechmongkol โพสต์เฟซบุค ระบุว่า

แหล่งข่าวอีกแล้วครับพี่น้อง
คสช ควรสอบให้ชัดเจนเสียทีว่าอีช่างแหล่งข่าวนี้เป็นใคร
ที่ให้ข่าวแบบนี่บ้านเมืองสับสนขนาดไหน
ที่อ้างแหล่งข่าวนี้เป็นมติ ครม หรือเป็นอะไร
และที่จะทำเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นอะไร"บิ๊กตู่” นั่งประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจใหม่

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ในการประชุม ครม.นั้นได้พิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงคมนาคมที่ระบุถึงเหตุผลที่จะต้องมีบอร์ดและรัฐวิสาหกิจใหม่ ขึ้นมากำกับโครงการนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ/ระหว่างรัฐบาล (G2G) เป็นโครงการที่สำคัญ ซึ่งดำเนินการเป็นครั้งแรกในประเทศ ใช้เทคนิคชั้นสูง ต้องเจรจาการเดินรถร่วม 3 ประเทศในอนาคต จึงต้องมีหน่วยงานใหม่เทียบเท่ารัฐวิสาหกิจ ขึ้นมาดำเนินการแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวให้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงตอบสนองการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีเรื่องที่ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในหลายกระทรวง จึงเห็นสมควรจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการระดับชาติเพื่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เหมือนกรณีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยให้มีคณะกรรมการระดับชาติ (บอร์ด) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการ ควบคู่คณะกรรมการพัฒนาเมืองและการสร้างมูลค่าเพิ่มของรถไฟฟ้าความเร็วสูง และให้มีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนารถไฟความเร็วสูง อยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

อ้างอิงจาก Paisal Puechmongkol


HASTAG : รถไฟ  

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ


Recommend News